HÌNH ẢNH

Sau thành công Lễ bàn giao gần 100 căn biệt thự và shop house vào cuối năm 2019, đầu tháng 5/2020, Chủ đầu tư Đạt Phương đã chính thức bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những Khách hàng của khu shop house Casa Gala và khu biệt thự Casa Rivana.

Newsletter

Sau thành công Lễ bàn giao gần 100 căn biệt thự và shop house vào cuối năm 2019, đầu tháng 5/2020, Chủ đầu tư Đạt Phương đã chính thức bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những Khách hàng của khu shop house Casa Gala và khu biệt thự Casa Rivana.

Video

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.